Kültür ve Turizm Bakanlığı paklık vazifelisi, ofis çalışanı, bahçıvan alımı sona eriyor!

Posted by

Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 kişilik kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. Müracaatlar, internet üzerinden 22/06/2022 – 30/06/2022 tarihleri ortasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci hususundaki genel kaideler ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel kurallar aranır:

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

TEMİZLİK İŞÇİSİ MÜRACAAT ŞARTLARI

Bu konumda 65 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan cinsinden taban 55 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek, 

 • En az fiilen 6 ay paklık hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak “9112.01 Takviye İşçisi (yardımcı hizmetler)”, “9112.06 Paklık Görevlisi” meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü) 

 • Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

 • Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (65): İstanbul 

BÜRO İŞÇİSİ MÜRACAAT KAİDELERİ (BÜRO PRS-1)

Bu durumda 51 kontratlı işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

 • Büro İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Hizmetleri ve Sekreterlik, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Ofis İdaresi, Ofis İdaresi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve İdaresi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis İdaresi Önlisans programlarının birinden mezun olmak, 

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP93 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek, 

 • Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, ilanda belirtilen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekmektedir. 

 • Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

 • Görevini yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

BAHÇIVAN MÜRACAAT ŞARTLARI  (BHCVN-1)

Bu durumda 4 kontratlı işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

 • 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği kısmından mezun olmak 

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP93 puan cinsinden taban 55 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek, 

 • Adayların, son müracaat tarihi prestijiyle, ilanda belirtilen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekmektedir. 

 • Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 

 • Görevini yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Vilayet ve Kontenjan (4): İstanbul

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 22/06/2022-/30/06/2022 tarihleri ortasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar yalnızca bir vilayet ve tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek olup, tercih ettiği vilayet için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla vilayet yahut nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar alıma ait bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.